• Map

  04050, Киев

  ул. Cемьи Сосниных, дом 9, офис 348

 • Phone

  Мобильный телефон

  +38 067 431 30 40

Отвественость

Гарантии

За допомогою цієї сторінки Ви приймаєте загальні умови користування сайту компанії ПП “СВ-ІМПЕКС” (далі – компанія “СВ-ІМПЕКС”) та заявляєте про те, що Ви не будете висувати претензій до компанії “СВ-ІМПЕКС” або будь-якому підприємству, пов’язаному з нею та несучих відповідальність у зв’язку з інформацією, описами та/або рекомендаціями, які містяться на даному сайті. Загальні положення та умови використання сайту компанії “СВ-ІМПЕКС”:

1. Незважаючи на те, що велика увага була приділена розробці даного сайту, компанія “СВ-ІМПЕКС”: не дає ніяких гарантій, прямо або опосередковано, що інформація, у тому числі не обмежена описом сортів і консультаціями з питань технології вирощування, викладена на даному веб-сайті або на сайтах на які робиться посилання, є повною вірною та придатною до використання. Тому компанія “СВ-ІМПЕКС” виключає будь-яку відповідальність за будь-які прямі або опосередковані збитки, які виникли у зв’язку з вмістом інформації даного веб-сайту, включаючи будь-які опосередковані збитки та втрати, пошкодження комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення. Компанія “СВ-ІМПЕКС” не несе ніякої відповідальність за будь-які прямі або опосередковані збитки спричинені неможливістю використання даного сайту.

2. Компанія “СВ-ІМПЕКС” в будь-який час може змінити цей сайт та його зміст, у тому числі ці загальні положення та умови. Компанія “СВ-ІМПЕКС” не може нести відповідальність за наслідок будь-яких змін. Тільки компанія “СВ-ІМПЕКС” може вносити зміни на цей сайт.

3. Цей сайт може містити посилання на інші сайти. Компанія “СВ-ІМПЕКС” не може контролювати вміст інших сайтів й не несе відповідальності за склад інформації, викладеної третіми сторонами на сайтах третіх сторін.

4. Цей сайт може містити посилання на сорти не доступні в конкретній країні. Такі посилання не означають, що компанія “СВ-ІМПЕКС” позіціонує сорт на ринок в даній країні, або має плани представляти сорт в даній країні.

5. Вся інформація та зображення, які містяться на цьому сайті, охороняються у відповідності з авторськими правами компанії “СВ-ІМПЕКС” та не можуть бути опубліковані в друк, за допомогою мікрофільма, в цифровій або будь-якій іншій формі без попереднього письмового дозволу компанії “СВ-ІМПЕКС”.

6. Ці загальні положення та умови регулюються діючим законодавством України.

Декларация

Enza Zaden

Декларация отсутствия генно-модифицированных продуктов

Non-GMO declaration

Enza Zaden declares that all varieties currently released for testing, respectively accepted in trade, have been developed through conventional breeding work, without using genetic modification techniques.
If in the future we are going to test or introduce in trade varieties that can be considered genetically modified varieties (GMO's, Genetically Modified Organisms), we will announce that fact.

echo '

Декларация отсутствия генно-модифицированных продуктов

Следующим фирма ЭНЗА ЗАДЕН декларирует, что все сорта, которые выпущены для тестирования и допущены к торговле, были выведены традиционными технологиями селекции без использования техники изменения генетического материала.
Если в будущем мы будем испытывать или представлять для торговли сорта. Которые можно будет определить как генетически модифицированные (ГМО, Генетически Модифицированные Организмы), мы будем информировать про такие факты

';

Takii

Декларация отсутствия генно-модифицированных продуктов

Non-GMO declaration

We herewith want to declare that all our commercial varieties which are listed in the E.C. variety catalogue, are originated from traditional breeding activities.
At this moment we do not have any application procedure pending which is the result of any genetic modification technique.
If the use of GMO (Genetically Modified Organism) is pressing on in the future, we will inform you about steps we will take. For the coming period we expect that this will not be the case.

Декларация отсутствия генно-модифицированных продуктов

Настоящим ми декларируем что все наши коммерческие сорта, которые внесены в реестр растений Европейского Союза, получены традиционным селекционным путем. На данный момент ми не имеем никаких регистрационных процедур, предметом которых э результат каких-либо генетических модификаций.
Если мы будем использовать генно – модифицированные организмы в будущем, ми будем информировать Вас протакие наши шаги. Однако мы ожидаем, что это произойдет не в ближайшем будущем.

 • Разработка сайта
 • profichi